Duatlo de llucmajor 2022

Competition Data

 • Date: 13/03/2022
 • Duatlón
 • Mallorca
 • City: Llucmajor
 • Time: 09:30
 • Registered:
 • Limit: 10/03/2022 23:59
 • Fee:
  14 €
  12 € *
  * Precio con chip amarillo
Mi Participación
Todavía no te has inscrito a esta competición. En esta sección se mostrará la información sobre tu participación en esta competición.
Detalle Participación
Route:
Chip:
Inscripción
Te inscribiste a esta competición el %s
Diploma Finisher
Download diploma of participation

Federation

Esta competición se rige por las normas de la Federación:

Federación de Triatlón (FETRIB) / (FETRI)

The athletes who participate in this competition and are not federated for 2024, will have to pay an extra fee of 7.00 &euro for a day licence.

More competitions

Other competitions that may be of interest:

Duatlo de llucmajor 2022

Competition Data

En la edició de 2022 es realitzarà la prova en format Supersprint. La classificació tendrà un format de semifinals i final. Podran participar atletes nascuts el 2008 o anteriors.

DUATLÓ DE LLUCMAJOR

13 MARÇ 2022

Inclosa dins de la I Lliga Trideporte de duatló

DUATLÓ

El duatló és un esport individual i de resistència, que reuneix dues disciplines esportives: atletisme i ciclisme. S'aplica l'ordre següent: cursa a peu, ciclisme i carrera a peu. Té una variant que és el duatló de muntanya, realitzada en camins no asfaltats i amb una BTT.

Es pot considerar com una modalitat de l'triatló i no s'ha de confondre amb el biatló. En duatló l'esdeveniment de major exigència física es coneix com el Powerman (10 km de cursa a peu, 150 km de ciclisme i altres 30 km de cursa a peu), semblant a l'Ironman en el triatló. El duatló es disputa tant en carretera com en muntanya.

Pot tenir altres distàncies com:

Distància Supersprint: 2 km + 6 km + 1 km Distància Sprint: 5 km + 20 km + 2,5 km Distància Olímpica o curta: 10 km + 40 km + 5 km Distància Llarga: 14 km + 60 km + 7 km

A les Balears el duatló depèn de la FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DELS ILLES BALEARS sota l'empar de la Federació Espanyola de Triatló (FETRI).

FORMAT DE LA PROVA

En la edició de 2022 es realitzarà la prova en format Supersprint. La classificació tendrà un format de semifinals i final.

Podran partticipar atletes nascuts el 2008 o anteriors.

DISTÀNCIES

Prova Supersprint

 •         Primer sector: CARRERA a peu de 2.000 metres
 •         Segon sector: CICLISME de 6.000 metres
 •         Tercer sector: CARRERA a peu de 1.000 metres

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es realitzaran a través de la pàgina web www.elitechip.net El nombre de dorsal s'assignarà segons la classificació de l'any anterior Per a la prova absoluta la FETRIB assigna una quota d'inscripció de 12 €

HORARI SORTIDES

 •        SEMIFINAL 1:          09:30h
 •        SEMIFINAL 2:          10:15h
 •        SEMIFINAL 3:          11:00h
 •        FINAL FEM:             11:45h
 •        FINAL MAS:             12:30h

En cas de no arribar a 45 dones inscrites, la inscripció a la final femenina serà directa.

CHECK-IN

L'àrea de transició, Boxes, estarà situada a Avgda Son Noguera

S'obrirà a les 8h i es tancarà per als participants 20 min abans de la primera sortida, sempre determinada i anunciada per la delegació tècnica de la prova.

Tots els participants hauran de fer el checkin abans de la sortida de la primera prova A l'entrada per al control de material es realitzarà un control de temperatura.

Tots els participants hauran d’entrar amb mascareta i aquesta ha de cobrir correctament la boca i el nas.

S'habilitaran dispensadors de gel hidroalcohòlic tant a l'entrada com a la sortida.

S’establirà un horari pels participants en funció de seu dorsal per tal d’evitar aglomeracions durant aquest procés.

L’organització es reserva el dret de fer tests d’antígens aleatòris entre els partipants.

SORTIDA

Els participants es presentaran a la cambra de sortides 10 minuts abans de l'hora de sortida assignada.

Es publicarà una llista amb les sortides i els participants que surten en cada sortida.

CARRERA

  1er SEGMENT

 • 1 volta de 2km

  2on SEGMENT

 • 1 volta de 1km

CICLISME

 • 3 voltes de 2km

L'equipament a utilitzar serà el mateix que el de les competicions en les que segons el reglament de la FETRIB i la FETRI. Està permès anar a roda però mai entre participants de diferents sexes.

El circuit ciclista tindrà una longitud aproximada de 2km en el qual s'hauran de completar un total de 3 voltes.

En cas de participants doblegats, no seran desqualificats però hauran de facilitar el pas a la resta d'esportistes.

META

No hi haurà foto finish

S'habilitarà un avituallament post meta. Un cop recollit s'haurà d'abandonar la zona delimitada i

acudir a la zona de boxes per recollir i utilitzar la mascareta, sempre mantenint la distància de seguretat interpersonal o abandonar la zona.

S'habilitaran dispensadors de gel hidroalcohòlic tant a l'entrada com a la sortida.

CHECK-OUT

Un cop finalitzada la prova els participants es dirigiran a la zona de transició per recollir les seves pertinences i abandonar la zona de competició.

El personal organitzatiu permetrà l'entrada a la zona de manera organitzada i evitant aglomeracions.

CRONOMETRATGE I RESULTATS

El cronometratge d'aquesta prova anirà a càrrec dels jutges oficials FETRIB que determinaran el temps de meta final. Es complementarà amb cronometratge extern de l'empresa Elitechip.

NORMATIVA

  Distàncies

Les distàncies, seran les recollides en el Reglament de Competicions per la distància Supersprint

  Dates

Aquesta prova se celebrarà el 13 de març de 2022

  Qui pot participar-hi?

S’obriran les inscripcions inicalment a esportistes federats, la darrera setmana, en cas d’haver places, es permetrà la inscripció de no federats.

Es permetrà la participació d'estrangers o d'una altra comunitat sempre que certifiquin la possessió de llicència federativa corresponent.

Nascuts el 2008 i anteriors.

  Tandes

Les semifinals seran en tandes de 50 participants en funció dels participants.

Es classificaran els 15 millors de cada semifinal més els 5 millors temps no classificats.

  Classificacions

 •         Absoluta Masculina, Absoluta Femenina i Clubs

ORGANIZACIÓ

L’organització anirà a càrrec de la FETRIB amb la col laboració de l’Ajuntament de Llucmajor. Per a més informació de la prova, info@fetrib.com

NOTA ACLARATÒRIA

Tant la direcció tècnica i els jutges de la federació es reserven el dret de poder afegir i modificar algun dels següents punts per tal d'assegurar les condicions de seguretat i transcurs de la prova.

CONDICIONS GENERALS

•   El fet d'inscriure i prendre part en aquesta prova, implica la total acceptació de les presents normes, així com d'altres disposicions, que per qualsevol altra causa, pogués prendre en el seu moment l'Organització.

•  L'Organització es reserva la facultat de desqualificar o expulsar de la prova als participants, que falsifiquin dades sobre la seva personalitat, no completin el recorregut, tinguin una actitud antiesportiva amb altres participants, etc.

•   Els participants han de facilitar la seva identificació a l'Organització, en cas que aquesta es ho requereixi.

•  S'impedirà l'accés a l'circuit i prendre part en la prova, a participants sense dorsal que no hagin efectuat la seva inscripció reglamentària.

•   Els participants es consideren a si mateixos aptes, física i psíquicament, per prendre part en la prova, i es fan totalment responsables de qualsevol dany que pugui patir la seva persona, fora de la gravetat que sigui.

•  L'Organització declina tota responsabilitat pels danys morals, físics i materials que puguin patir els participants.

DISPOSICIONS ESPECIALS

•  1a - Aquestes normes es fan públiques amb caràcter provisional, l'Organització es reserva el dret de poder canviar-les, segons les seves necessitats i criteris, el que seria notificat als participants, prèviament a l'inici de la competició.

•   2a - Si per qualsevol causa, aliena a la voluntat de l'Organització: circumstàncies climàtiques, accidents o talls de trams de circuits, denegació d'autorització governativa o institucional, per qualsevol causa o pretext, etc., la prova no es pogués realitzar en la data i forma programada, l'Organització no farà devolució de l'import de la inscripció realitzada pel participant o persona autoritzada, ja que es mantindrà la inscripció a la prova fins

que aquesta es pugui desenvolupar en una altra nova i futura data, que serà comunicada amb temps i oportunament a tots els participants inscrits.

•  3a - L'Organització es reserva el dret de poder modificar els recorreguts previstos, si per qualsevol altra circumstància aliena a la seva voluntat, no es pogués transitar pel recorregut dissenyat i publicitat amb anterioritat.

•  4a - En el cas que la persona inscrita no pogués prendre part en la prova per motius justificables (lesió, malaltia, o impossibilitat d'estar físicament aquest dia al lloc de la sortida), l'Organització no retornarà l'import de la inscripció realitzada per a aquesta edició, el participant podrà presentar una justificació escrita i si és acceptada per l'Organització, la seva inscripció passarà a una propera edició de la prova.

ANEXE 1

DOCUMENT D’EXONERACIÓ PER SIGNAR ELS PARTICIPANTS

La crisi sanitària del COVID-19 fa necessària l'adopció d'una sèrie de mesures tendents a complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries. L'establiment i compliment de les esmentades mesures requereix d'una sèrie de compromisos i formes d'actuació per part, fonamentalment, d'organitzadors i participants. La lectura i acceptació de el present document és condició indispensable per a prendre part en les competicions de la FETRIB.

El o la participant declara i manifesta:

1.- Que és coneixedor/a del protocol i guia que té publicat la FETRIB en relació amb la presència i participació en proves esportives generat amb ocasió de la crisi sanitària del COVID-19.

2.- Que es compromet a complir totes les exigències o simples recomanacions que es continguin en tal protocol o guia, així com les instruccions que siguin donades per les autoritats esportives o personal d'organització presents a la competició en relació amb les mesures per evitar contagis per COVID-19.

3.- Que es compromet a no anar ni prendre part en l'esdeveniment o competició en el cas que patís símptomes que poguessin ser compatibles amb el contagi de COVID-19 durant els 14 dies precedents a el dia de la competició. Això resultarà extensiu, igualment, als casos en què els símptomes fossin soferts per tercers amb què la persona participant tingui o hagi tingut un contacte de què objectivament pogués derivar-se un contagi.

4.- Que, cas d'estar o haver estat contagiat pel virus de COVID-19, es compromet a no anar ni prendre part en l’event o competició en la mesura que les autoritats sanitàries no manifestin que la participació no comporta un risc, bé per la seva persona, bé per a la resta d'assistents amb els quals pogués tenir contacte.

5.- Que, amb els mitjans al seu abast, i en tot cas quan s'hagin donat circumstàncies que ho aconsellin, s'ha sotmès als tests existents per comprovar si està o ha estat contagiat per COVID-19.

6.- Que és coneixedor/a i accepta i assumeix que, en l'actual estat, hi ha un objectiu risc de contagi de COVID-19 amb les conseqüències que d'això es puguin derivar per a la seva persona en termes de salut o problemes que, fins i tot, poguessin ocasionar-li la mort.

7.- Que accepta que la FETRIB adopti les mesures que s'indiquen en el protocol i guia que té publicat a fi a establir un raonable escenari de seguretat en la competició. En aquest sentit, es fa constar que la FETRIB, en el curs de la competició, pot adoptar les mesures o decisions que siguin necessàries en relació amb l'establiment o aplicació de les mesures que es contenen en el seu protocol i guia publicada o qualssevol altres que tinguessin per finalitat dotar a la prova d'un entorn segur en termes d'evitar contagis per COVID-19.

8.- Que, en cas de resultar contagiat per COVID-19, el o la participant exonera la FETRIB de qualsevol responsabilitat en relació amb els possibles danys o perjudicis que es puguin derivar per a la seva persona.

9.- Que el o la participant accepta que quan s’arribessin a adoptar mesures o decisions per part de la FETRIB amb l'objectiu de preservar la salud de les persones en el curs de la competició, no es podran considerar incomplertes les obligacions essencials de l'organitzador , de manera que no es pot exigir el pagament de quantitats, indemnitzacions, o devolució de preus o imports en concepte d'inscripció o drets de participació o costos en què hagi incorregut l'esportista i/o el seu club.

10.- Que el o la participant accepta que si es mostrés per la seva banda una conducta o comportament d'inobservança o incompliment de les ordres i instruccions del personal d'organització en relació amb les mesures de seguretat per evitar contagis per COVID-19, podrà ser exclòs/a o desqualificat/a de l'esdeveniment per decisió de qui actuï com a autoritat esportiva (jutge- àrbitre o delegat/a tècnic/a).

11.- Que el o la participant accepta que les mesures de caràcter esportiu exposades en l'apartat anterior s'entenen sense perjudici d'altres responsabilitats que aquell o aquella pogués arribar a assumir davant les autoritats competents (inclosos els òrgans disciplinaris federatius) com a conseqüència d'una conducta o comportament d'inobservança o incompliment de les ordres i instruccions que siguin aplicables, bé en l'àmbit esportiu-federatiu, bé en altres àmbits diferents.

Warning Elitechip Queries!
Elitechip is not constantly checking Facebook conversations. If you have any questions or queries regarding the competition or other issue, please use the Contact Form so we can reply you in the shortest possible time.